Regler for deltagelse

Regler for deltagelse

Ved tilmelding forpligter deltagerne sig til at:

  • Bekræfte deres tilmelding ved at indbetale tilmeldingsgebyr samtidig med tilmeldingen. Deadline for tilmelding og betaling er 4 uger før Møn Rundt afholdes.
  • Være bekendt med Møn Rundts sikkerhedsprotokol. Se menupunktet Sikkerhedsprotokol (http://www.moensklintrundt.dk/information/sikkerhed/)
  • Deltage i fællesmøde fredag aften  kl. 20.30, i teltet på Camping Mønbroen
  • Være klar til fælles start til det aftalte tidspunkt

Godkendte bådtyper

Havkajak med specifikationerne:

K1’er:

  • Længde maks 6 meter
  • Minimum 2 pakkeluger
  • Benene skal være inde i cockpittet

K2’er:

  • Længde: Ingen begræsning
  • Minimum 2 pakkeluger
  • Benene skal være inde i cockpittet