Møn Rundt

Start- og mållinjen er ved Kajakhotel Mønbroen, løbet starter kl. 05.00 og ruten bestemmes alt efter udsigten for vejret og strømforholdende på dagen. Starten kan udskydes, hvis det viser sig fordelagtigt.

Det nedenstående billede viser ruten rundt om Møn:

Møn rundt

Distancen er på ca. 79-90 km og roes i et stræk og den enkelte roer må ikke bruge mere end 17 timer, læs i øvrigt om ruten og reglerne, i undermenuerne.

Møns klint en dejlig sommerdag.

Anja spejder efter Frank

Nogen vil synes at vi er heldige, hvis der ingen vind er og vandet er spejlblankt, mens andre elskede de udfordringer, som løbet i 2017 gav – vejret er vi ikke herre over, så vi må tage bestik af det og vurdere om det er forsvarligt at gennemføre løbet og aflyse det, hvis det er for vildt.