Regler

Ved tilmelding forpligter deltagerne sig til at:

  • Bekræfte deres tilmelding ved at samtidig at indbetale tilmeldingsgebyret. Deadline for tilmelding og betaling er 4 uger før løbsafholdelse.
  • Være bekendt med Møn Rundts sikkerhedsprotokol. Se menupunktet Sikkerhedsprotokol
  • Deltage i fællesmøde fredag aften kl. 21:00 på Camping Mønbroen
  • Være klar til fælles start kl. 05:00 lørdag morgen
  • Sende en sms til kontaktnummeret senest kl 20:00 om, hvor man befinder sig og hvad tid man forventer at komme i mål. Når man ikke i mål inden kl. 22:00, bliver man hentet hjem inklusiv kajak